Вид лента
Големина на залата
Двустранно копиране
Двустранно принтиране
Двустранно сканиране
Вид окачване
Формат
Ширина на етикета
Диагонал
Скорост на печат
0.00 стр./мин. 110.00 стр./мин.
Цена
0.00 лв. 2958.00 лв.
1 2
.. 29